Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Home » Aktualności
 
News
Emerytury stażowe - wolność wyboru  Email

Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda złożył w dniu 18 czerwca 2021 r. złożył w Sejmie wniosek pod inicjatywą obywatelską „Emerytura za staż” wraz z wymaganymi podpisami. 

Emerytura stażowa jest możliwością przejścia na emeryturę bez względu na wiek pod warunkiem, że okres ubezpieczeniowy był nie krótszy niż 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet. Inaczej rzecz ujmując, jeśli w tym czasie były odprowadzane składki pozwalające na wypłatę co najmniej minimalnej emerytury, to pracownik będzie miał prawo dokonać wyboru, czy chce być dalej zatrudnionym, czy też woli zakończyć swoją aktywność i dzięki zgromadzonemu przez lata kapitałowi przejść na zasłużony odpoczynek. Bardzo ważne jest to, że emerytura stażowa będzie prawem, a nie obowiązkiem.

Podobne projekty rozwiązań ustawowych w sprawie emerytur stażowych przedstawili również Prezydent RP oraz OPZZ. Ważne jest by rządzący zrozumieli, iż w ramach demokratycznego państwa, powinni realizować wolę większości obywateli. Dlatego wysłanie im sygnału o potrzebie wprowadzenia rozwiązania w postaci kilkuset tysięcy podpisów popierających projekt zaprezentowany przez NSZZ „Solidarność”, spowoduje go do szybszego podjęcia prospołecznych rozstrzygnięć. Jest to ważne z uwagi na to, że sprawa dotyczy osób starszych, często doświadczonych już poważną chorobą.

Zachęcamy wszystkich, którym nie jest obojętny los innych do aktywnego wsparcia tej inicjatywy. Więcej informacji znajduje się w załączonych plikach oraz pod adresem: https://www.stefczyk.info/2021/07/07/tygodnik-solidarnosc-emerytury-stazowe-dajmy-polakom-wybor/.

 
PGNiG Obrót Detaliczny otrzyma statuetkę "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"  Email

Komisja Certyfikacyjna konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" wyłoniła laureatów XIII jego edycji. Patronat nad całością kolejny raz sprawuje Prezydent RP. W skład Komisji Certyfikacyjnej wchodzą: Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, przedstawiciel Prezydenta RP, członek Rady Ochrony Pracy, przedstawiciel Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Celem konkursu jest promowanie pracodawców wyróżniających się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, a w szczególności dbających o stabilność zatrudnienia, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.

Wśród 20 wyróżnionych w tym konkursie podmiotów znalazła się również spółka PGNiG Obrót Detaliczny.Trzeba mieć nadzieję, że to wyróżnienie spowoduje zarządzających do jeszcze większej dbałości o prawa pracowników i zadowolenie z wykonywanej pracy.

 
Wybory do Rady Nadzorczej GK PGNiG  Email

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. jest bardzo ważnym podmiotem w Grupie Kapitałowej PGNiG. Z tej przyczyny ważnym jest by mieć wpływ i wiedzę o decyzjach strategicznych podejmowanych na poziomie całej Grupy. Ogłoszone zostały wybory na reprezentanta pracowników w Radzie Nadzorczej PGNiG S.A.

W sytuacji, gdy mamy możliwość wskazania naszego reprezentanta w pracach organu decydującego o dalszym rozwoju poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy, ważne jest by w liczbie możliwie  najliczniejszej oddali swój głos. Prosimy o rozważne decyzje w tym zakresie i zagłosowanie na osobę, która w sposób najbardziej rzetelny zadba o interesy i prawa pracownicze.

 
Zniżki ubezpieczenia PZU dla członków "S"  Email

Przypominamy, że członkowie NSZZ „Solidarność”, posiadający legitymacje elektroniczne, mogą dzięki programowi Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność". Warunkiem przystąpienia do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc . Po aktywacji członkostwa w Klubie udostępniana jest karta uprawniającą do 10% zniżki przy zakupie wybranych ubezpieczeń. 

Po wypełnieniu formularza przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ Solidarność należy udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Po pozytywnej weryfikacji agent powinien udzielić zniżki.

Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia. Właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony. Zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej. Z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.

Zniżka przysługuje na następujące ubezpieczenia: PZU Auto: AC, OC, NNW, NNW Max; PZU Dom; PZU NNW; PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, a także Ubezpieczenie PZU Bezpieczny Rowerzysta.

 
Solidarność a Tarcza 3.0  Email

Dzięki szybkiej reakcji "Solidarności" negatywne antyzwiązkowe zapisy w tarczy antykryzysowej 3.0. zostały przez rząd usunięte. O szczegółach opowiada w rozmowie z Tygodnikiem Solidarność Przewodniczący KK Piotr Duda. 

 
Strona 1 z 11