Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Home » Historia
 
Email

                               


                      Organizacja Zakładowa przy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

    skupia  450 członków.proporczyk          

  

Historia powstania KZ

 

 

Na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2003/54/WE z dnia 26 czerwca 2003[1], nowelizacji ustawy  Prawo Energetyczne (Dz. U. nr 89 poz. 625 ze zm.) oraz Projektu Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej PGNiG dotyczącego Integracji Działalności Obrotu w PGNiG SA i przekształcenia Spółek Gazownictwa w Operatorów Systemu Dystrybucji, zostały wyznaczone nowe ramy funkcjonowania rynku gazowego w Polsce, polegające na prawnym i organizacyjnym rozdzieleniu działalności handlowej - sprzedaży gazu od  jego technicznej dystrybucji.

 

W pierwszym etapie tego procesu w grupie kapitałowej PGNiG, zgodnie z przepisami Działu II Kodeksu Spółek Handlowych, a także art. 5 ust.1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007r.
o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. nr 115 z 29 czerwca 2007r., poz. 790, dalej u.zm.pr.energ.)
oraz na mocy Postanowienia z dnia 27-06-2007r. Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, nastąpiło wydzielenie działalności handlowej ze Spółek Gazownictwa Sp. z o.o. na rzecz tymczasowych Spółek Obrotu Gazem Sp. z o.o.

 

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Pracodawcy nastąpił również zgodnie ze Statutem podział struktury związkowej NSZZ „Solidarność”. Członkowie naszego związku, którzy zostali pracownikami tymczasowych Spółek Obrotu Gazem utworzyli Komisje Zakładowe:

 

 1. 1.26-03-2007 r. powstała Komisja Zakładowa w KSOG skupiająca członków Gazowni Krakowskiej, Gazowni Tarnowskiej, Gazowni Jasielskiej, Gazowni Sandomierskiej, Gazowni Jarosławskiej, przewodniczącym został Dariusz Biłan.
 2. 2.17-07-2007 r. powstała Komisja Zakładowa w DSOG skupiająca członków Gazowni Wrocławskiej, Gazowni Wałbrzyskiej, Gazowni Zgorzeleckiej, przewodnicząca została Jadwiga Olejnik

 

W drugim etapie przekształceń, zakładającym przeniesienie detalicznego obrotu gazem oraz obsługi klientów na terenie całego kraju z tymczasowych spółek gazownictwa do PGNiG S.A., z dniem 1 października 2007 roku Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. połączyły się w drodze inkorporacji ze spółką PGNiG S.A., na podstawie przepisów Działu I Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy .

 

Kolejny etap reorganizacji struktur związku wynikał z powyższej inkorporacji.

 

Komisje Zakładowe działające w tymczasowych spółkach obrotu gazem zmieniły status na Podzakładowe Organizacje Związkowe.

 

W dniu 25-09-2009 r. w Paczkowie odbył się Walny Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” pracowników Obrotu. Zgodnie z podjętymi uchwałami dokonano wyboru nowych władz związku NSZZ „Solidarność” Oddziału Handlowego PGNiG S.A. (składających się z delegatów wybranych w 23 Gazowniach w kraju).

 

Skład Komisji Zakładowej:

 

 1. 1.Dariusz Biłan – Przewodniczący (Gazownia Krakowska)
 2. 2.Grzegorz- Z-ca Przewodniczącego (Gazownia Warszawska)
 3. 3.Przemysław Malek - Z-ca Przewodniczącego (Gazownia Gdańska)
 4. 4.Jadwiga Olejnik – Skarbnik (Gazownia Wrocławska)
 5. 5.Krzysztof Kandefer – Sekretarz (Gazownia Sandomierska)
 6. 6.Władysław Kołodziejski – Członek Prezydium (Gazownia Szczecińska)
 7. 7.Marek Zacharzewski - Członek Prezydium ( Gazownia Opolska)
 8. 8.Katarzyna Holabowska – Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Poznańska)
 9. 9.Ryszard Sobczyk - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Zabrzańska)
 10. 10.Grażyna Słowikowska - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Wrocławska)
 11. 11.Mariusz Węclewski - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Łódzka)
 12. 12.Jerzy Łaszczuk - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Warszawska)
 13. 13.Wojciech Świetlik - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Bydgoska)
 14. 14.Radosław Bobowski - - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Bydgoska)
 15. 15.Lucjan Klaczak - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Tarnowska)
 16. 16.Waldemar Skrzyński - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Krakowska)

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 

 1. Zdzisław Pituła vel Cyganik - Przewodniczący (Gazownia Krakowska)
 2. Bogumiła Koman – Z-ca Przewodniczącego ((Gazownia Szczecińska)
 3. Joanna Błach – Sekretarz ( Gazownia Opolska)
 4. Mirosława Andruszkiewicz ( Gazownia Olsztyńska)
 5. Tadeusz Kucharski - (Gazownia Wrocławska)
 6. Paweł Lipski - ( Gazownia Białostocka)

 

11 listopada na I posiedzeniu Komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w PGNiG S.A -Oddział Handlowy, podjęto uchwałę w sprawie utworzenia dziewięciu Podzakładowych Organizacji Związkowych reprezentujących poszczególne Gazownie.

 

 1. Komisja Podzakładowa z siedzibą w Gazowni Wrocławskiej, reprezentującą Gazownię Wrocławską, Gazownię Wałbrzyską i Gazownię Zgorzelecką.
 2. Komisja Podzakładowa z siedzibą w Gazowni Warszawskiej, reprezentującą Gazownię Warszawską , Gazownię Łódzką i Gazownię Białostocką.
 3. Komisja Podzakładowa z siedzibą w Gazowni Gdańskiej, reprezentującą Gazownię Gdańską i Gazownię Olsztyńską.
 4. Komisja Podzakładowa z siedzibą w Gazowni Krakowskiej, reprezentującą Gazownię Krakowska, Gazownię Tarnowską, Gazownię Jasielską, Gazownię Jarosławską i Gazownię Sandomierską.
 5. Komisja Podzakładowa z siedzibą w Gazowni Bydgoskiej, reprezentującą Gazownię Bydgoską.
 6. Komisja Podzakładowa z siedzibą w Gazowni Zabrzańskiej, reprezentującą Gazownię Zabrzańską.
 7. Komisja Podzakładowa z siedzibą w Gazowni Opolskiej, reprezentującą Gazownię Opolską.
 8. Komisja Podzakładowa z siedzibą w Gazowni Poznańskiej, reprezentującą Gazownię Poznańską.
 9. Komisja Podzakładowa z siedzibą w Gazowni Szczecińskiej, reprezentującą Gazownię Szczecińską.

 

W związku z objęciem przez Przewodniczącego Komisji Zakładowej kol. Dariusza Biłana funkcji Z-cy Dyrektora ds. Handlowych Gazowni Krakowskiej i złożonym wnioskiem o zwolnienie go z funkcji przewodniczącego , w dniach 15-17 kwietnia 2009 r. odbył się Walny Zjazd Delegatów, na którym dokonano wyboru nowego przewodniczącego, którym został kol. Grzegorz Bielik.

 

Zgodnie ze Statutem NSZZ „Solidarność” oraz Ordynacją wyborczą w dniach od 11-12-2009 r. do 20-02-2010 r. dokonano wyboru nowych władz w Komisjach Podzakładowych, a następnie w dniu 23-02-2010 r. na WZD Oddziałów Obrotu Gazem w Łodzi spośród Delegatów wybranych w 20 Gazowniach przeprowadzono wybory do Komisji Zakładowej Oddziałów Obrotu Gazem w PGNiG S.A. na kadencję 2010 – 2014.

 

Komisja Zakładowa:

 

 1. 1.Zdzisław Pituła vel Cyganik – Przewodniczący (Gazownia Krakowska)
 2. 2.Grzegorz Bielik - Z-ca Przewodniczącego (Gazownia Warszawska)
 3. 3.Marek Zacharzewski - Z-ca Przewodniczącego ( Gazownia Opolska)
 4. 4.Jadwiga Olejnik – Skarbnik (Gazownia Wrocławska)
 5. 5.Waldemar Skrzyński – Sekretarz (Gazownia Krakowska)
 6. 6.Grzegorz Michalski – Członek Prezydium (Gazownia Szczecińska)
 7. 7.Katarzyna Holabowska – Członek Komisji Zakładowej (Gazownia Poznańska)
 8. 8.Ryszard Sobczyk - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Zabrzańska)
 9. 9.Mariusz Węclewski - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Łódzka)
 10. 10.Wojciech Świetlik - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Bydgoska)
 11. 11.Krzysztof Kandefer - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Sandomierska)
 12. 12.Tomasz Krawiec - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Wrocławska)
 13. 13.Magdalena Zegarska - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Warszawska)
 14. 14.Maria Juszko - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Gdańska)
 15. 15.Marek Romanowski - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Łódzka)
 16. 16.Adam Hubar -  Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Kaliska)
 17. 17.Tomasz Nachurski - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Olsztyńska)

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 

 1. Bogumiła Koman - Przewodnicząca (Gazownia Szczecińska)
 2. Lucjan Klaczak - Z-ca Przewodniczącego (Gazownia Tarnowska)
 3. Iwona Nowakowska– Sekretarz (Gazownia Wrocławska)
 4. Mariusz Wdowicki (Gazownia Opolska)
 5. Dariusz Paliński (Gazowniabydgoszcz.
 6. Mirosław Osiński ( Gazownia…warszawa..)

 

W chwili obecnej struktura organizacyjna Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” w PGNiG S.A. wygląda następująco:

 

 1. 10 Komisji Podzakładowych w Oddziałach Obrotu Gazem
 2. Komisja Zakładowa Oddziałów Obrotu Gazem
 3. Związkowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „S” w PGNiG S.A.

 

W związku z planowanym na dzień 01-07-2014 r. utworzeniem Spółki Obrotu Detalicznego nastąpiła konieczność utworzenia jednej organizacji podzakładowej obejmującej swoim działaniem pracowników danego Oddziału Handlowego. Dlatego też zgodnie
z uchwałą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Oddziałów Handlowych, Komisje Podzakładowe w Wielkopolskim Oddziale Handlowym, Górnośląskim Oddziale Handlowym i Pomorskim Oddziale Handlowym  na podstawie zawartych porozumień utworzyły Komisje Podzakładowe obejmujące zasięgiem poszczególne Oddziały.

 

W chwili obecnej struktura organizacyjna związku zawodowego NSZZ „Solidarność” Oddziałów Handlowych przedstawia się następująco:

 

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Oddziałów Handlowych
w PGNiG S.A.,  
w skład której wchodzą:

 

 • Podzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” w Dolnośląskim Oddziale Handlowym.
 • Podzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” w Górnośląskim Oddziale Handlowym.
 • Podzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” w Karpackim Oddziale Handlowym.
 • Podzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” w Mazowieckim Oddziale Handlowym.
 • Podzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” w Pomorskim Oddziale Handlowym.
 • Podzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” w Wielkopolskim Oddziale Handlowym.

 

W dniu 20-03-2014 r. w Krakowie odbyło się IV Zakładowe Zebranie Delegatów
NSZZ „Solidarność” pracowników handlu. Zgodnie z podjętymi uchwałami dokonano wyboru nowych władz związku NSZZ „Solidarność” Oddziałów Handlowych w PGNiG S.A. na kadencję 2014 - 2018 (składających się z delegatów wybranych w 6 Komisjach Podzakładowych).

 

Skład Komisji Zakładowej:

 

 1. Zdzisław Pituła vel Cyganik – Przewodniczący (KOH)
 2. Grzegorz Michalski  - Z-ca Przewodniczącego (WOH)
 3. Mariusz Węclewski - Z-ca Przewodniczącego (MOH)
 4. Jadwiga Olejnik – Skarbnik (DOH)
 5. Lucjan Klaczak – Sekretarz (KOH)
 6. Waldemar Skrzyński - Członek Prezydium (KOH)
 7. Marek Zacharzewski - Członek Prezydium (GOH)
 8. Sebastian Latanowicz – Członek Prezydium (POH)
 9. Krzysztof Kandefer - Członek Komisji Zakładowej (KOH)
 10. Katarzyna Holabowska – Członek Komisji Zakładowej (WOH)
 11. Magdalena Zegarska  - Członek Komisji Zakładowej (MOH)
 12. Grzegorz Bielik - Członek Komisji Zakładowej (MOH)
 13. Tomasz Nowicki - Członek Komisji Zakładowej (DOH)
 14. Marek Hojeński - Członek Komisji Zakładowej (GOH)
 15. Mirosław Parciak - Członek Komisji Zakładowej (POH)

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 

 1. Alfred Miemczyk- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (POH)
 2. Urszula Kotowska – Zastępca (MOH)
 3. Beata Kozłowska – Sekretarz (KOH)
 4. Iwona Nowakowska - Członek Komisji (DOH)
 5. Adam Hubar - Członek Komisji (WOH)
 6. Mariusz Wdowicki - Członek Komisji (GOH)

 

Delegaci na Zakładowe Zebranie Delegatów w Związkowej Komisji Koordynacyjnej
w PGNiG S.A.:

 

 1. 1.Zdzisław Pituła vel Cyganik

 

2.         Grzegorz Michalski

 

3.         Mariusz Węclewski

 

4.         Jadwiga Olejnik

 

5.         Sebastian Latanowicz

 

 1. 6.Mirosław Parciak
 2. 7.Tomasz Nowicki
 3. 8.Andrzej Flaszyński
 4. 9.Magdalena Zegarska
 5. 10.Marek Hojeński
 6. 11.Mariusz Wdowicki

 

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” GNiG

 

 1. 2.Zdzisław Pituła vel Cyganik
 2. 3.Jadwiga Olejnik
 3. 4.Grzegorz Michalski
 4. 4.Mariusz Węclewski
 5. 5.Magdalena Zegarska

W dniu 22.03.2018 r. odbyły się w Krakowie wybory statutowych władz Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. na kadencję 2018 – 2022

Delegaci wybrali Przewodniczącego pozostałych członków Komisji Zakładowej oraz członków Komisji Rewizyjnej.

Na pierwszym posiedzeniu Komisji Zakładowej spośród nowo wybranej władz wykonawczej ukonstytuowało się Prezydium. Poniżej aktualny skład Komisji Zakładowej oraz Komisji Rewizyjnej.

KOMISJA ZAKŁADOWA

 1. 1.Waldemar Skrzyński - Przewodniczący Komisji Zakładowej
 2. 2.Iwona Nowakowska – Zastępca Przewodniczącego
 3. 3.Lucjan Klaczak – Sekretarz i Skarbnik
 4. 4.Mariusz Węclewski – członek prezydium
 5. 5.Dorota Kosińska – członek prezydium
 6. 6.Andrzej Flaszyński – członek prezydium
 7. 7.Grzegorz Wasilewski – członek prezydium
 8. 8.Dariusz Wójcik – członek prezydium
 9. 9.Krzysztof Kandefer - członek prezydium
 10. 10. Urszula Kotowska - członek komisji
 11. 11. Mirosław Parciak - członek komisji
 12. 12. Wiktor Ulidowski - człnek komisji

 

Komisja Rewizyjna

 1. 1.Miemczyk Alfred - Przewodniczący
 2. 2.Bałła Paweł - Zastępca Przewodniczącego
 3. 3.Szyrwiel Jolanta - sekretarz
 4. 4.Jampich Adam - członek komisji
 5. 5.Sokół Adam- członek komisji
 6. 6.Staniewski Grzegorz- członek komisji

 [1] Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE[1], dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą dyrektywę 98/30/WE[2] oraz rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej[3] ustanawiają nowe ramy regulacyjne dla rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu


 


                                                 Historia KZ - opis sprzed 2014 roku

 


Na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2003/54/WE z dnia 26 czerwca 2003[1], nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne (Dz. U. nr 89 poz. 625 ze zm.) oraz Projektu Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej PGNiG dotyczącego Integracji Działalności Obrotu w PGNiG SA i przekształcenia Spółek Gazownictwa w Operatorów Systemu Dystrybucji, zostały wyznaczone nowe ramy funkcjonowania rynku gazowego w Polsce, polegające na prawnym i organizacyjnym rozdzieleniu działalności handlowej - sprzedaży gazu od  jego technicznej dystrybucji.

W pierwszym etapie tego procesu w grupie kapitałowej PGNiG, zgodnie z przepisami Działu II Kodeksu Spółek Handlowych, a także art. 5 ust.1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. nr 115 z 29 czerwca 2007r., poz. 790, dalej u.zm.pr.energ.) oraz na mocy Postanowienia z dnia 27-06-2007r. Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, nastąpiło wydzielenie działalności handlowej ze Spółek Gazownictwa Sp. z o.o. na rzecz tymczasowych Spółek Obrotu Gazem Sp. z o.o.
W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Pracodawcy nastąpił również zgodnie ze Statutem podział struktury związkowej NSZZ „Solidarność”. Członkowie naszego związku, którzy zostali pracownikami tymczasowych Spółek Obrotu Gazem utworzyli Komisje Zakładowe:

             1.  26-03-2007 r. powstała Komisja Zakładowa w KSOG skupiająca członków Gazowni Krakowskiej, Gazowni Tarnowskiej, Gazowni Jasielskiej, Gazowni Sandomierskiej, Gazowni Jarosławskiej, przewodniczącym został Dariusz Biłan.

             2.  17-07-2007 r. powstała Komisja Zakładowa w DSOG skupiająca członków Gazowni Wrocławskiej, Gazowni Wałbrzyskiej, Gazowni Zgorzeleckiej, przewodnicząca została Jadwiga Olejnik. W drugim etapie przekształceń, zakładającym przeniesienie detalicznego obrotu gazem oraz obsługi klientów na terenie całego kraju z tymczasowych spółek gazownictwa do PGNiG S.A., z dniem 1 października 2007 roku Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. połączyły się w drodze inkorporacji ze spółką PGNiG S.A., na podstawie przepisów Działu I Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy .

Kolejny etap reorganizacji struktur związku wynikał z powyższej inkorporacji. Komisje Zakładowe działające w tymczasowych spółkach obrotu gazem zmieniły status na Podzakładowe Organizacje Związkowe.W dniu 25-09-2009 r. w Paczkowie odbył się Walny Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” pracowników Obrotu. Zgodnie z podjętymi uchwałami dokonano wyboru nowych władz związku NSZZ „Solidarność” Oddziału Handlowego PGNiG S.A. (składających się z delegatów wybranych w 23 Gazowniach w kraju).

Skład Komisji Zakładowej:

1.       Dariusz Biłan – Przewodniczący (Gazownia Krakowska)

2.       Grzegorz Bielik  - Z-ca Przewodniczącego (Gazownia Warszawska)

3.       Przemysław Malek - Z-ca Przewodniczącego (Gazownia Gdańska)

4.       Jadwiga Olejnik – Skarbnik (Gazownia Wrocławska)

5.       Krzysztof Kandefer – Sekretarz (Gazownia Sandomierska)

6.       Władysław Kołodziejski – Członek Prezydium (Gazownia Szczecińska)

7.       Marek Zacharzewski - Członek Prezydium ( Gazownia Opolska)

8.       Katarzyna Holabowska – Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Poznańska)

9.       Ryszard Sobczyk - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Zabrzańska)

10.   Grażyna Słowikowska - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Wrocławska)

11.   Mariusz Węclewski - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Łódzka)

12.   Jerzy Łaszczuk - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Warszawska)

13.   Wojciech Świetlik - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Bydgoska)

14.   Radosław Bobowski - - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Bydgoska)

15.   Lucjan Klaczak - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Tarnowska)

16.   Waldemar Skrzyński - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Krakowska)

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Zdzisław Pituła vel Cyganik - Przewodniczący (Gazownia Krakowska)
 2. Bogumiła Koman – Z-ca Przewodniczącego ((Gazownia Szczecińska)
 3. Joanna Błach – Sekretarz ( Gazownia Opolska)
 4. Mirosława Andruszkiewicz ( Gazownia Olsztyńska)
 5. Tadeusz Kucharski - (Gazownia Wrocławska)
 6. Paweł Lipski - ( Gazownia Białostocka)

 11 listopada na I posiedzeniu Komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w PGNiG S.A -Oddział Handlowy, podjęto uchwałę w sprawie utworzenia dziewięciu Podzakładowych Organizacji Związkowych reprezentujących poszczególne Gazownie.

 1. Komisja Podzakładowa z siedzibą w Gazowni Wrocławskiej, reprezentującą Gazownię Wrocławską, Gazownię Wałbrzyską i Gazownię Zgorzelecką.
 2. Komisja Podzakładowa z siedzibą w Gazowni Warszawskiej, reprezentującą Gazownię Warszawską , Gazownię Łódzką i Gazownię Białostocką.
 3. Komisja Podzakładowa z siedzibą w Gazowni Gdańskiej, reprezentującą Gazownię Gdańską i Gazownię Olsztyńską.
 4. Komisja Podzakładowa z siedzibą w Gazowni Krakowskiej, reprezentującą Gazownię Krakowska, Gazownię Tarnowską, Gazownię Jasielską, Gazownię Jarosławską i Gazownię Sandomierską.
 5. Komisja Podzakładowa z siedzibą w Gazowni Bydgoskiej, reprezentującą Gazownię Bydgoską.
 6. Komisja Podzakładowa z siedzibą w Gazowni Zabrzańskiej, reprezentującą Gazownię Zabrzańską.
 7. Komisja Podzakładowa z siedzibą w Gazowni Opolskiej, reprezentującą Gazownię Opolską.
 8. Komisja Podzakładowa z siedzibą w Gazowni Poznańskiej, reprezentującą Gazownię Poznańską.
 9. Komisja Podzakładowa z siedzibą w Gazowni Szczecińskiej, reprezentującą Gazownię Szczecińską.

W związku z objęciem przez Przewodniczącego Komisji Zakładowej kol. Dariusza Biłana funkcji Z-cy Dyrektora ds. Handlowych Gazowni Krakowskiej i złożonym wnioskiem o zwolnienie go z funkcji przewodniczącego , w dniach 15-17 kwietnia 2009 r. odbył się Walny Zjazd Delegatów, na którym dokonano wyboru nowego przewodniczącego, którym został kol. Grzegorz Bielik.

Zgodnie ze Statutem NSZZ „Solidarność” oraz Ordynacją wyborczą w dniach od 11-12-2009 r. do 20-02-2010 r. dokonano wyboru nowych władz w Komisjach Podzakładowych, a następnie w dniu 23-02-2010 r. na WZD Oddziałów Obrotu Gazem w Łodzi spośród Delegatów wybranych w 20 Gazowniach przeprowadzono wybory do Komisji Zakładowej Oddziałów Obrotu Gazem w PGNiG S.A. na kadencję 2010 – 2014.

Komisja Zakładowa:

1.       Zdzisław Pituła vel Cyganik – Przewodniczący (Gazownia Krakowska)

2.       Grzegorz Bielik - Z-ca Przewodniczącego (Gazownia Warszawska)

3.       Marek Zacharzewski - Z-ca Przewodniczącego ( Gazownia Opolska)

4.       Jadwiga Olejnik – Skarbnik (Gazownia Wrocławska)

5.       Waldemar Skrzyński – Sekretarz (Gazownia Krakowska)

6.       Grzegorz Michalski – Członek Prezydium (Gazownia Szczecińska)

7.       Katarzyna Holabowska – Członek Komisji Zakładowej (Gazownia Poznańska)

8.       Ryszard Sobczyk - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Zabrzańska)

9.       Mariusz Węclewski - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Łódzka)

10.   Wojciech Świetlik - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Bydgoska)

11.   Krzysztof Kandefer - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Sandomierska)

12.   Tomasz Krawiec - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Wrocławska)

13.   Magdalena Zegarska - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Warszawska)

14.   Maria Juszko - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Gdańska)

15.   Marek Romanowski - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Łódzka)

16.   Adam Hubar -  Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Kaliska)

17.   Tomasz Nachurski - Członek Komisji Zakładowej ( Gazownia Olsztyńska)

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Bogumiła Koman - Przewodnicząca (Gazownia Szczecińska)
 2. Lucjan Klaczak - Z-ca Przewodniczącego (Gazownia Tarnowska)
 3. Iwona Nowakowska– Sekretarz (Gazownia Wrocławska)
 4. Mariusz Wdowicki (Gazownia Opolska)
 5. Dariusz Paliński (Gazowniabydgoszcz)
 6. Mirosław Osiński ( Gazownia…warszawa..)

W chwili obecnej struktura organizacyjna Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” w PGNiG S.A. wygląda następująco:

 1. 10 Komisji Podzakładowych w Oddziałach Obrotu Gazem
 2. Komisja Zakładowa Oddziałów Obrotu Gazem
 3. Związkowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „S” w PGNiG S.A.


[1] Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE[1], dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą dyrektywę 98/30/WE[2] oraz rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej[3] ustanawiają nowe ramy regulacyjne dla rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu