Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Home » Aktualności » Dlaczego warto należeć do "Solidarności"
 
Dlaczego warto należeć do "Solidarności"  Email

Prawa pracowników zrzeszonych w związku zawodowym.

Związek zawodowy na gruncie i w zakresie obowiązującego w Polsce prawa:

 • może reprezentować pracownika, w szczególności swojego członka, w jego indywidualnych sprawach.
 • zajmuje stanowisko wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników
 • sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kieruje działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziała z państwową inspekcją pracy,
 • dysponuje w uzgodnieniu z pracodawcą zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 • współuczestniczy w tworzeniu regulaminów wewnątrzzakładowych w tym pracy, wynagradzania i premiowania,
 • reprezentuje interesy pracownicze na forum międzynarodowym,
 • monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących interesów pracowników, emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin (w tym terminowości i zgodności z zawartymi umowami wypłatami wynagrodzeń, wywierania w celu zmuszenia ich do presji na pracowników pracy w nadgodzinach bez wynagrodzenia.

Związek zawodowy jest organizacją pracowników, którzy organizują się, by zbudować siłę mogącą spowodować poprawę warunków życia. 

6 powodów dla których warto się przyłączyć do NSZZ „Solidarność”:

 1. Nie jesteś sam jeśli masz problemy w pracy,
 2. Masz większą szansę na wynegocjowanie wyższych płac i lepszych warunków pracy,
 3. Zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy, w szczególności gdy pracodawca chce cię ukarać, pogorszyć warunki pracy bądź wynagrodzenia lub rozwiązać umowę o pracę,
 4. Korzystasz z pomocy prawników i związkowych ekspertów,
 5. Jesteś aktywny i możesz pomagać innym, 
 6. Masz ułatwiony dostęp do wielu imprez i przedsięwzięć organizowanych przez NSZZ „Solidarność”